John Ahlström berättar om sitt arbete inom Grön Support

14 maj 2019

Fotbollen har en viktig roll i samhället. Jönköpings Södra är en stark, lokal föreningen med över 600 aktiva ungdomar, en egen akademi, damlag och ett representationslag inom svensk elitfotboll. I och runt föreningen finns ett stort antal ideellt arbetande ledare och funktionärer som bidrar till en väl fungerande verksamhet.

Södra i Samhället omfattar föreningens ambition att synliggöra de samhällsnyttiga aktiviteter som sker i föreningens regi idag. Under begreppet samlas även framtida projekt och aktiviteter vars syfte är att bidra till den lokala samhällsnyttan i Jönköpingsregionen.

Därför finns Grön Support som är ett initiativ från klubben med fokus på att stärka spelare och ledare inom ungdomsorganisationen ur ett helhetsperspektiv. En av de aktiva inom Grön Support är John Ahlström och vi satte oss ner med John för att prata med honom om det jobb som han och Grön Support gör.

Kan du börja med att berätta lite om vad Grön Support faktiskt är?

– Grön Support är ett spelar- och ledarstöd för akademilagen i Jönköpings Södra. Där ingår fyra olika delar som är skolstöd, värdegrund, idrottspsykologi och samtalsstöd, som är min egen roll.

Vad är det du själv gör i din roll inom just samtalsstöd?

– Grundläggande kan man säga att det handlar om att få ledare och spelare att se helhetsperspektivet hos varje individ. Min huvuduppgift är då att finnas tillgänglig för dom som känner att dom behöver prata om saker som i första hand inte rör fotbollen. För det är nog ofta så att det som händer utanför planen ofta kan påverka det som händer på planen. Då finns jag tillgänglig som en resurs för dom som känner att dom kanske behöver stöd och helt enkelt någon att bara prata med.

Hur blev du själv involverad inom Grön Support?

– Jag var inte med när själva projektet drog igång utan jag blev tillfrågad senare av Carl Wredenberg som jobbar inom akademin om jag skulle vara intresserad av att jobba inom just de här frågorna. Det kände jag var viktiga frågor att engagera sig i för jag kan ju bara se till mina egna erfarenheter från när jag själv spelade både fotboll och innebandy att det fanns ett behov av att kunna få stöd även utanför planen så då tog jag mig an det.

Vad har ni för projekt eller aktiviteter som nu ligger närmast till hands?

– Dels har vi nyligen avslutat ett projekt som heter Hela Människan. Det innebar att utföra socialt arbete i Jönköping, framför allt bland hemlösa eller människor i utanförskap på ett eller annat sätt. Det gick ut på att alla killar inom U17 och U19 under våren varit med på något som kallas Brödrundan där vi åkt runt till olika caféer i stan som skänker gårdagens bullar, bröd, luncher och så vidare och sedan gett det till behövande. Syftet med det var ju såklart att hjälpa människor i behov men också att killarna i lagen får chansen att bredda sitt eget perspektiv och hjälpa till inom något som inte rör dom själva. Sen fortsättningsvis kommer jag finnas tillgänglig i Timpahallen en gång i veckan för att försöka bygga relationer och finnas där som stöd till dom som känner att dom behöver prata med någon som inte är en tränare utan bara en medmänniska helt enkelt.

Jönköpings Södra är tacksam över de insatser som alla gör inom Grön Support och det finns mer att läsa om föreningen samhällsnyttiga arbete under http://jonkopingssodra.se/om-j-sodra/sodra-i-samhallet/

 

Läs mer

Startelvan_1000x450

Nyhet | 20 oktober

Startelvan

1 Frank Pettersson (MV) 12 Jesper Svensson 7 Sebastian Crona 3 Tom Siwe 19 Alexander Jallow 5 Fredric Fendrich…