Styrelsen

160509_Daniel_Ståhl_webb_-3
Mats Tidstrand, ordförande
161219_daniel_stahl_webb_-2
Viktor Friberg, kassör
160509_Daniel_Ståhl_webb_2
Svante Stalin, ledamot
160509_Daniel_Ståhl_webb_-2
Pernilla Ljungbergh, ledamot
161219_daniel_stahl_webb_-4
Bo Plym, ledamot
styrelse_ph
Mikael Malmqvist, ledamot
styrelse_ph
Daniel Akselson, ledamot

 

Valberedningen

  • K-G Gustafsson, ordförande
  • Christer Stalin
  • Daniel Segerfeldt
  • Per Snarberg