Ungdomsakademin

J-Södras ungdomsakademi är organiserad i flera grupper och forum för att varje grupp ska kunna fokusera fullt ut på sitt uppdrag.

Akademigruppen arbetar med de sportsliga frågorna.

Ungdomskommittén ansvarar för intäktsskapande och administration.

Scoutinggrupp Ungdom ansvarar för scoutingarbetet.

Slutligen har vi ett chefstränarforum där våra tre chefstränare (ansvariga för 5 – 9 år, 10 – 14 år, 15 – 19 år) ansvarar för det rent fotbollsmässiga såsom fotbollsfilosofi, träningsupplägg mm.