Valberedningen informerar

12 februari 2019

Klubbens valberedning har under verksamhetsåret hittills haft 12 protokollförda möten. Vi har följt föreningens arbete i stort och klubbens styrelsearbete i synnerhet. Inför det nya verksamhetsåret och årsmötet i mars 2019 har vi också genomfört strukturerade intervjuer med samtliga styrelseledamöter och en del av klubbens tjänstemän jämte kontakter med våra medlemmar.

Inför årsmötet 2019 vill vi informera om följande:

Ledamöter som har utgående styrelsemandat är:

  • Mats Tidstrand      (ordförande, vald på ett år vid årsmötet 2018)
  • Viktor Friberg        (vald vid årsmötet 2017)
  • Bo Plym                   (vald vid årsmötet 2017)
  • Daniel Akselson    (vald vid årsmötet 2017)

Ledamöter som är valda på två år vid årsmötet 2018 är:

  • Rony Forsberg        (t o m 2020)
  • Mikael Malmqvist  (t o m 2020)
  • Vetton Gramozi      (t o m 2020)

Viktor Friberg, med ekonomi som ansvarsområde, har tackat nej till fortsatt engagemang i klubbens styrelse. Rony Forsberg har bett att få lämna styrelsen i förtid, då han konstaterar att han har svårigheter med att kombinera sitt arbete som VD för Jönköping Airport och samtidigt vara engagerad i klubben med den tid som krävs.

Medlemmarna är alltid välkomna med synpunkter på valberedningens arbete såväl som förslag till ledamöter.

Valberedningens slutliga förslag gällande ledamöter till kommande styrelse kommer enligt våra stadgar att vara tillgängligt på vårt kansli och vår hemsida senast 8 dagar före stämman.

 
Jönköpings Södra IF:s valberedning i februari 2019.

K-G Gustavsson
Per Snarberg
Christer Stalin
Daniel Segerfeldt
Mats Tidstrand (styrelsens representant i valberedningen)

 

Läs mer

Startelvan_1000x450

Nyhet | 16 augusti

Dagens startelva

Startelvan i dagens bortamatch mot IK Frej ser ut enligt följande: 1. Frank Pettersson (MV) 12. Jesper Svens…