Angående påkallat skiljeförfarande av Kujtim Bala

19 november 2020

Föreningens förra sportchef Kujtim Bala, som avskedades av Jönköpings Södra tidigare under hösten, har till Svenska Fotbollförbundet påkallat ett skiljeförfarande med anledning av avskedet. Detta har framkommit i media och naturligtvis även delgivits föreningen.

Att Kujtim Bala påkallar ett skiljeförfarande är inte något som kommer som en överraskning för föreningen, det har under hela processen funnits med i beräkningen. Med anledning av att det nu har tagits vidare vill förening kort meddela att detta inte på något sätt förändrar den ståndpunkt som vi har haft hela tiden, att vi är trygga i att ha agerat rätt i den här processen och att vi välkomnar att det här frågan avgörs en gång för alla.

 

Läs mer