Ordningsregler

 • Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation.
 • Det är inte tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, vapen eller andra farliga föremål, pyroteknik eller brandfarliga vätskor, antända pyroteknik eller befatta sig med pyroteknik som tänts av annan person.
 • Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning eller religion.
 • Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
 • Det är inte tillåtet att kasta föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion.
 • Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
 • Det är inte tillåtet att utan medgivande uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
 • Arenan kameraövervakas. Arrangören använder bildmaterialet för att identifiera ordningsstörande besökare.
 • Om arrangören eller gästande förening/IdrottsAB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/IdrottsAB.
 • Besökare som gör sig skyldig till överträdelser enligt ovan riskerar bl.a. att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.
 • Det är inte tillåtet att medföra paraply, eller andra föremål som kan användas som tillhyggen, in på arenan.

 

Se i övrigt anslag om Ordningsregler för arenan