Kallelse till årsmöte

1 februari 2021

Torsdagen den 11 mars med start kl. 18.00 håller Jönköpings Södra IF årsmöte för verksamhetsåret 2020. Mötet kommer, med anledning av den pågående pandemin, att hållas digitalt. Information om förutsättningarna för detta kommer närmare årsmötet.

I enlighet med stadgarna informeras föreningens medlemmar om följande:

Röstberättigad medlem har rätt att senast 30 dagar före föreningsstämma inkomma med förslag till valberedningen vad gäller de val som skall ske vid stämman.

 

Läs mer

Tillsammans

Okategoriserad | 26 februari

Stötta klubben genom pandemin

Jönköpings Södra är i likhet med många andra starkt påverkade av den pågående pandemin, framför allt ekono…