Personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som medlem har. För mer information vänligen läs vår Integritetspolicy.

Integritetspolicy Jönköpings Södra

Frågor hänvisas till gdpr@j-sodra.se