Södra till miljonen 2.0

Just nu är vi uppe i:

119 000  kr

Tack alla som bidrar.

10000 kr:
Henrik Skarbäck
Sebastian Lagrell

6000 kr:
Peter och Mona Carlsson
Leif Darwén

5000 kr:
Leif Karlsson och Pia Andersson
Peter Carlsson
Nico Petsche
Lars-Göran Hassel
Stefan Larsson
Mats Tidstrand

2500 kr:
Göte Johansson
Kenneth Wennblom
Leif Jansson
K-G Gustavsson
Anders Falknäs Olsson
Magnus Olsson
Pierre Fogelberg
Torbjörn Nilsson
Ulf Rosander
Bengt Svanberg

1000 kr:
Lars-Erik Engstrand
Gudrun Engstrand
Fredrik Ståhl
Peter Lindetorp
Pär Bodarve
Anders Fridholm
Leif Holm
Leif Gustafsson
Oskar Karlsson
Max Knutsson
Cristian Calzon
Henrik Svenningsson
Ludvig Magnusson
Kjell Antevik
Dag Thulin
Mattias Juhlin
Peter Andersson
Mattias Jergell
Fredrik Jergell
Thomas Cronborg
Viktor Friberg
Mats Karlsson
Per Hellström
Sven-Olof Ydreborg
Magnus Engvall
Daniel Segerfeldt
Jan-Olof Lindberg
Dan Gustafsson
Yngve Flink
Bo Andersson
Torvald Svahn
Bitte Gillefalk