Ungdomsakademin

Jönköpings Södras ungdomsakademi är organiserade i olika grupper och forum för att varje grupp ska kunna fokusera fullt ut på sitt uppdrag.

Vi har koordinatorer i åldrarna 7-9 år, 10-12 år, 13-15 år och 16-17 år. Dessa har regelbundna möten där träningsupplägg, matcher, ledarutbildning mm diskuteras.

 Grön Support är en stödfunktion till spelare och ledare.

 Akademigruppen arbetar med certifieringen.