Valberedningen informerar

2 februari 2021

Föreningens årsmöte är beslutat att avhållas den 11 mars 2021

Enligt § 6 i föreningens stadgar skall föreningens styrelse bestå av ordförande och erforderligt antal ledamöter dock minst sex. Valbar till styrelsen är medlem i föreningen

Enligt § 11 i föreningens stadgar skall valberedningen utses årligen av ordinarie föreningsstämma och bestå av minst tre och högst fem ledamöter varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse. Valberedningen skall senast 8 dagar före årsmötet överlämna sina förslag till styrelsen. Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.

Enligt § 12 i föreningens stadgar har röstberättigad medlem rätt att senast 30 dagar före årsmötet inkomma med förslag till valberedningen vad gäller de val som skall ske vid årsmötet.

 

Föreningens styrelse 2020.03.11 – 2021.03.11:

  • Mats Tidstrand Årsmötet 2020: beslutades att välja Mats Tidstrand till föreningens ordförande för en tid av ett år
  • Vetton Gramozi Årsmötet 2020: beslutades att välja Vetton Gramozi till ordinarie styrelseledamot för en tid av två år.
  • Fredrik Ståhl Årsmötet 2020: beslutades att välja Fredrik Ståhl till ordinarie styrelseledamot för en tid av två år.
  • Olle Jerdmyr Steen Årsmötet 2020: beslutades att välja Olle Jerdmyr Steen till ordinarie styrelseledamot för en tid av två år
  • Daniel Akselson Årsmötet 2019: beslutades att välja Daniel Akselson till ordinarie styrelseledamot för en tid av två år
  • Peter Carlsson Årsmötet 2019: beslutades att välja Peter Carlsson till ordinarie styrelseledamot för en tid av två år
  • Bo Plym Årsmötet 2019: beslutades att välja Bo Plyhm till ordinarie styrelseledamot för an tid av två år 

Vi välkomnar föreningens medlemmar att kontakta valberedningen och inkomma med förslag till kommande styrelse.

 

K-G Gustavsson (sammankallande)                     kggustavsson007@gmail.com

Christer Stalin                                                           cstalin@telia.com

Per Snarberg                                                              per.snarberg@telia.com

Daniel Segerfeldt                                                      daniel.segerfeldt@codeq.se

Vetton Gramozi (styrelsens representant)          vetton.gramozi@j-sodra.se

 

Läs mer

premiär

A-lag | 11 april

Seger med 5-1 i premiären

För första gången sedan säsongen 2016 går vi segrande ur en premiärmatch, och som vi gör det. Efter 5-1 hemm…